Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

Calificare …… pr, oferă posibilitatea obținerii calificării profesionale de Mecanic utilaje și instalații în industrie, domeniul Mecanică.

Prezentarea Școlii profesionale

Informații pentru Admiterea la Școala profesională

Informații pentru Admiterea la Școala profesională

Nivelul certificatului (național sau International)

Certificat de nivelul 3 de calificare al Cadrului național al calificărilor, corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului European al Calificărilor

Acces la următorul nivel de educație/formare

Acces la nivelul 4 (liceu)