Despre noi

MISIUNEA

Adecvarea învățământului tehnologic la standardele ocupaționale și cerințele agenților economici din comunitatea locală și cele ale comunității limitrofe, sporirea culturii și civilizației școlare, reducerii abandonului școlar și în vederea creșterii promovabilității la examenele naționale, ca pas în inserția pe piața muncii.

VIZIUNEA

Școala organizator social al comunității, loc de pregătire și devenire profesională, nucleu al idealurilor democrației europene, al talentelor, toleranței și cooperării.

ȚINTE STRATEGICE

I. REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR ÎN RÂNDUL ELEVILOR DE LICEU SUB 20% DIN NUMĂRUL DE ELEVI AI FIECĂREI PROMOȚII

II. CREȘTEREA RATEI DE PROMOVARE A EXAMENULUI DE BACALAUREAT LA CEL PUȚIN 20 % DIN NUMĂRUL DE ELEVI ABSOLVENȚI AI PROMOȚIEI

III. DIVERSIFICAREA MODALITĂȚILOR DE REALIZARE A ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV-EDUCATIVE, LA TOATE DISCIPLINELE PE PARCURSUL URMĂTORILOR PATRU ANI

IV. ATRAGEREA DE SURSE DE FINANȚARE EXTRABUGETARE ȘI PARTICIPAREA LA PROIECTE CU FINANȚARE EXTRABUGETARĂ

V. ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIULUI DESTINAT ACTIVITĂȚII DIDACTICE

VI. ÎMBUNĂTĂȚIREA DOTĂRII PENTRU ÎPT

VII. PERFECȚIONAREA SISTEMULUI DE FORMARE CONTINUA A RESURSELOR UMANE DE LA LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL” PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC.