Calificarea Mecanic agricol

Școala profesională din cadrul Liceului Tehnologic „Mihai Viteazul”, autorizată prin OMEN 4544/07.08.2017, oferă posibilitatea obținerii calificării profesionale de Mecanic agricol, domeniul Mecanică.

Prezentarea Școlii profesionale

Informații pentru Admiterea la Școala profesională

La finalizarea cursurilor Școlii profesionale, nivel 3, cu durata de trei ani, absolventul Examenului de certificare a competențelor primește Certificatul de calificare/certificatul de calificare profesională și Suplimentul descriptiv

Profilul aptitudinilor și competențelor:

 1Realizarea schiței piesei mecanice în vederea executării ei.
 2Realizarea pieselor prin operații de lăcătușărie generală.
 3Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice.
 4Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.
 5Realizarea desenului tehnic pentru organe de mașini.
 6Realizarea asamblărilor mecanice.
 7Conducerea tractorului, automobilului și elemente de legislație.
 8Executarea reparațiilor curente a mașinilor, utilajelor și instalațiilor agricole.
 9Realizarea operațiilor de întreținere a mașinilor, instalațiilor și utilajelor agricole.
10Utilizarea mașinilor, instalațiilor și utilajelor pentru executarea lucrărilor agricole.

Categoriile de ocupații accesibile titularului certificatului

  • 723303 – Mecanic agricol
  • 723305 – Ungător – gresor
  • 723309 – Mecanic mașini agricole
  • 834101 – Tractorist
  • 834102 – Combiner agricol
  • 834104 – Mecanic de exploatare în cultura mare

Nivelul certificatului (național sau International)

Certificat de nivelul 3 de calificare al Cadrului național al calificărilor, corespunzător nivelului de referință 3 al Cadrului European al Calificărilor

Acces la următorul nivel de educație/formare

Acces la nivelul 4 (liceu)