Înscrierea la grădiniță

Reînscrierile se vor desfășura în perioada 25 mai – 5 iunie. Înscrierile se vor desfășura în două etape: 8 iunie – 3 iulie și 20 iulie – 10 august. Cazurile care nu au fost clarificate în cele două etape de înscrieri se pot rezolva în perioada 11 – 31 august.

Capacitatea instituției (numărul de copii pentru care a fost proiectată):

  • 60 de preșcolari la Grădinița cu Program Normal Mihai Viteazu
  • 50 de preșcolari la Grădinița cu Program Normal Sinoie.

Numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare):

Unitatea de învățământGrupaNumăr grupeNumăr locuri disponibile
Grădinița cu Program Normal SinoieGrupa mijlocie120
Grădinița cu Program Normal SinoieGrupa mare119
Grădinița cu Program Normal Mihai ViteazuGrupa mică120
Grădinița cu Program Normal Mihai ViteazuGrupa mijlocie122
Grădinița cu Program Normal Mihai ViteazuGrupa mare116

Reînscrierile se pot efectua și prin poștă electronică la adresa secretariat@lthmv.ro, prin fax la numărul 0241767001 sau telefonic la numărul 0799945711, în intervalul orar 8:16.

Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare pentru a fi introduse în aplicația specifică din Modulul SIIIR – Înscriere la grădiniță 2021-2022.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare și, cu precădere, în acest an școlar, a prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învățământului general obligatoriu.

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

Criteriile specifice de departajare: Nu există.