Comunicat de presă DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL” MIHAI VITEAZU

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

10.12.2023

LICEUL TEHNOLOGIC”MIHAI VITEAZUL” MIHAI VITEAZU, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului „DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL” MIHAI VITEAZU”cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-1491, proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Proiectul se desfășoară în perioada DECEMBRIE 2023 – IANUARIE 2025, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 295.133,91 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene – Următoarea Generație UE.

Obiectivul general al proiectului este Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip „laborator inteligent” pentru cadrele didactice. Proiectul vizează de asemenea creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii sociale, absenteismului și abandonului școlar

Activitățile derulate în cadrul proiectului

     •     Achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea unui laborator inteligent digital, (smartlab) conform OME nr. 3497/2022
     •     Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive
     •     Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ
     •     Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat prin 2 sesiuni de instruire

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați!
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL MIHAI VITEAZU Jud. Constanța, Sat. Mihai Viteazu, Com. Mihai Viteazu, Str. Principală, Nr. 40
Telefon: 0799945711
e-mail: secretariat@lthmv.ro Website: https://www.lthmv.ro/

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr  https://www.facebook.com/PNRROficial

Înscrierea în învățământul primar 2021-2022

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.
Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Atenție! Completarea cererii de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învățământ unde doriți înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.

Școala după școală

Programul național pilot de tip „Școala după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

CALENDARUL
Programului național pilot de tip „Școala după școală“

Perioada/Data-limităAcțiunea
25 februarie-2 martie 2021Informarea de către unitățile de învățământ a potențialilor beneficiari și a părinților acestora cu privire la prevederile legale specifice Programului național pilot de tip „Școala după școală“, prin afișarea acestora la loc vizibil și postarea pe site-ul unității de învățământ
25 februarie-3 martie 2021Depunerea de către părinți a solicitărilor scrise de înscriere a elevului în program
4 martie 2021Transmiterea de către unitățile de învățământ în care există elevi eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip „Școala după școală“ către inspectoratele școlare a datelor cu privire la numărul de elevi eligibili și a opțiunii cu privire la organizarea activităților remediale la nivelul unității de învățământ
5 martie 2021Stabilirea de către inspectoratele școlare a unităților de învățământ care vor organiza activități remediale în cadrul Programului național pilot de tip „Școala după școală“, dintre cele care au optat pentru organizarea acestor activități
Lunar, începând cu data de 8 martie 2021Derularea activităților Programului național pilot de tip „Școala după școală“ în unitățile de învățământ