SmartLabs-Dotarea cu laboratoare inteligente

Data publicării: 04.06.2024, ora: 15:00

Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL” MIHAI VITEAZU
Titlul proiectului: Dotarea cu laboratoare inteligente a Liceului Tehnologic „Mihai Viteazul” Mihai Viteazu
Contract de finanțare: nr. 918Smart ⁄ 2023
Cod proiect: F-PNRR-SmartLabs-2023-1491

Operatorii economici interesați pot depune oferte până la data de 26.06.2024, ora 16:00. Acestea trebuie întocmite în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini și documentația de atribuire.

Ofertele se pot trimite pe adresa de e-mail: secretariat@lthmv.ro . Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați în scris autorității contractante la adresa de e-mail secretariat@lthmv.ro persoană de contact Nechita Alina Iuliana, telefon: 0799945711.

Descrierea obiectului achiziției publice: Achiziția de echipamente tehnologice și mobilier, aferente trunchiului comun, conținut educațional și conectarea dispozitivelor la rețeaua de comunicații, necesare pentru a oferi elevilor liceului nostru oportunități de învățare prin experiență.
Denumirea achiziției: Achiziția de echipamente tehnologice și mobilier, aferente trunchiului comun, conținut educațional și conectarea dispozitivelor la rețeaua de comunicații.
Sursa de finanțare: I9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Documentele procedurii de achiziție

Finanțat prin apelul „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”, finanțate prin Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ/ Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației/ Componenta C15: Educație/ Pilonul VIa din Planul Național de Redresare și Reziliență în România

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României“

https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/