Bacalaureat

Examenul național de bacalaureat 2021 se va desfășura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.799/2010), și cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.453/31.08.2020.

► Calendar examen național bacalaureat 2021 (ambele sesiuni)

► Programe pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat

► Lista olimpiadelor și concursurilor internaționale recunoscute de Ministerul Educației pentru care se pot echivala probele scrise de la examenul național de Bacalaureat 2021

► Procedură cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale în anul 2021

Ordin nr. 6.063/24.11.2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținuți la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

Documente utile: Bacalaureat, Subiecte BAC, ROCNEE.

Bibliotecă de conținut educațional digital, pentru învățare

Orar pentru consultări
Disciplina - -
1 Limba și literatura română - on-line
2 Matematică - on-line
3 Biologie - on-line