Selecție personal proiect „C.R.I.S. – CENTRU DE RESURSE INTEGRATE SINOE!”

Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” organizează selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului „C.R.I.S. – CENTRU DE RESURSE INTEGRATE SINOE!”, Cod SMIS 2014+: 125272, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4.

Posturile scoase la concurs sunt: Responsabil Atelier Muzică (1 post), Responsabil Atelier Dans (1 post), Consilier Parental (1 post), Profesor pentru învățământ secundar inferior specializat Limba română (GR 3) (1 post), Profesor pentru învățământ secundar inferior specializat Limba română (GR 4) (1 post), Profesor pentru învățământ secundar inferior specializat Matematică (GR 1) (1 post),Profesor pentru învățământ secundar inferior specializat Matematică (GR 2) (1 post).

Detalii despre procesul de selecție: la sediul Liceului Tehnologic „Mihai Viteazul”, Mihai Viteazu, Strada Principală Nr. 40, Județul Constanța.

Anunț selecție
Cerere de înscriere
Declarație de disponibilitate