Înscrierea în învățământul primar 2021-2022

Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației.
Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Atenție! Completarea cererii de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învățământ unde doriți înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.

Școala după școală

Programul național pilot de tip „Școala după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

CALENDARUL
Programului național pilot de tip „Școala după școală“

Perioada/Data-limităAcțiunea
25 februarie-2 martie 2021Informarea de către unitățile de învățământ a potențialilor beneficiari și a părinților acestora cu privire la prevederile legale specifice Programului național pilot de tip „Școala după școală“, prin afișarea acestora la loc vizibil și postarea pe site-ul unității de învățământ
25 februarie-3 martie 2021Depunerea de către părinți a solicitărilor scrise de înscriere a elevului în program
4 martie 2021Transmiterea de către unitățile de învățământ în care există elevi eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip „Școala după școală“ către inspectoratele școlare a datelor cu privire la numărul de elevi eligibili și a opțiunii cu privire la organizarea activităților remediale la nivelul unității de învățământ
5 martie 2021Stabilirea de către inspectoratele școlare a unităților de învățământ care vor organiza activități remediale în cadrul Programului național pilot de tip „Școala după școală“, dintre cele care au optat pentru organizarea acestor activități
Lunar, începând cu data de 8 martie 2021Derularea activităților Programului național pilot de tip „Școala după școală“ în unitățile de învățământ

18-22 noiembrie 2019 – SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE- SCHIMBĂRILE CLIMATICE

18-22 noiembrie 2019 – SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE- SCHIMBĂRILE CLIMATICE
Elevii liceului cu mic cu mare desfășoară în această săptămână diverse activități pentru a marca această temă. Principalul scop al acestor activități este conștientizarea elevilor de pericolului în care se află planeta datorită poluării excesive precum și ce putem face fiecare pentru salvarea ei.
Schimbările climatice – ale căror efecte se simt din ce în ce mai acut și în România – sunt rezultatul activităților umane. Multe dintre acțiunile de rutină pe care le facem zi de zi – călătorim cu mașina personală, în loc de transportul în comun, ținem lumina aprinsă și pe timpul zilei, în loc să profităm de lumina naturală, consumăm alimente importate din țări aflate la distanțe mari – contribuie la creșterea emisiilor de CO2, principala cauză a schimbărilor climatice.

Citește mai mult ….

Educația ne unește

Dezbaterea viziunii „Educația ne unește”, lansate de Ministerul Educației Naționale, la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” va avea loc în cadrul a patru întâlniri.


Pentru mai multe informații accesați pagina dezbaterilor.