Educația ne unește

Ministerul Educației Naționale a lansat viziunea sistemică „Educația ne unește”

Documente 

Dezbaterea viziunii „Educația ne unește” la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” va avea loc în cadrul a patru întâlniri.

10 MAI 2019
Concluziile activității:
-Îmbunatățirea relației elev-școală- familie
-Creșterea atractivității activității didactice
-Îmbunatățirea modalității de selecție și a parcursului elevilor la trecerea de la diferitele nivele de învățământ
-Neclarități asupra modalității de desfășurare a orelor la nivelul primar și gimnazial prin trecerea treptată de la predarea de către învățător la cea cu profesori.
-Modalitatea de admitere la școala profesională și liceu.
lthmv_ct_en_10.05.2019_1
lthmv_ct_en_10.05.2019_2
lthmv_ct_en_10.05.2019_3
17 MAI 2019
Concluziile activității
-Adaptarea sistemului de învățământ la cerințele prezente ale societății.
-Bacalaureat adaptat profilului liceului. Consilierea elevilor pentru carieră.
-Admiterea în învățământul liceal şi profesional.
lthmv_ct_en_17.05.2019_r2-1
lthmv_ct_en_17.05.2019_r2-2
lthmv_ct_en_17.05.2019_r2-3
lthmv_ct_en_17.05.2019_r2
24 MAI 2019
Concluziile activității
-Îmbunătățirea calității corpului profesoral.
-Asigurarea consilierii pentru carieră.
-Bacalaureat diferențiat.
3-2
3-3
3
3-1
31 MAI 2019
Concluziile activității
-Creșterea gradului de implicarea părinților în sistemul educațional
-Extinderea învățământului obligatoriu.
4-4
4-1
4-2
4-3