Școala după școală

Programul național pilot de tip „Școala după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

CALENDARUL
Programului național pilot de tip „Școala după școală“

Perioada/Data-limităAcțiunea
25 februarie-2 martie 2021Informarea de către unitățile de învățământ a potențialilor beneficiari și a părinților acestora cu privire la prevederile legale specifice Programului național pilot de tip „Școala după școală“, prin afișarea acestora la loc vizibil și postarea pe site-ul unității de învățământ
25 februarie-3 martie 2021Depunerea de către părinți a solicitărilor scrise de înscriere a elevului în program
4 martie 2021Transmiterea de către unitățile de învățământ în care există elevi eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip „Școala după școală“ către inspectoratele școlare a datelor cu privire la numărul de elevi eligibili și a opțiunii cu privire la organizarea activităților remediale la nivelul unității de învățământ
5 martie 2021Stabilirea de către inspectoratele școlare a unităților de învățământ care vor organiza activități remediale în cadrul Programului național pilot de tip „Școala după școală“, dintre cele care au optat pentru organizarea acestor activități
Lunar, începând cu data de 8 martie 2021Derularea activităților Programului național pilot de tip „Școala după școală“ în unitățile de învățământ

Lasă un răspuns